Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan spraw na koniec miesiąca

STAN SPRAW NA KONIEC MIESIĄCA

Rok 2021

SKARGI NA AKTY I CZYNNOŚCI

Miesiąc

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny miesiąc

Styczeń

1 348 434 347 1 435

Luty

1 435 379 365 1 448

Marzec

1 448 440 388 1 500

Kwiecień

1 500 376 359 1 517

Maj

1 517 384 359 1 542

Czerwiec

1 542 434 389 1 587

Lipiec

1 587 466 375 1 678

Sierpień

1 678 453 237 1 894

Wrzesień

1 894 356 328 1 922

Październik

1 922 440 477 1 885

Listopad

1 885 440 484 1 841

Grudzień

1 841 418 463 1 796

SKARGI NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANÓW

Miesiąc

Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny miesiąc

Styczeń

96 36 41 91

Luty

91 38 41 88

Marzec

88 32 27 93

Kwiecień

93 32 38 87

Maj

87 43 27 103

Czerwiec

103

35 37 101

Lipiec

101 26 38 89

Sierpień

89 36 29 96

Wrzesień

96 26 29 93

Październik

93 48 28 113

Listopad

113 33 48 98

Grudzień

98 26 41 83

 

Wersja XML