Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2409200000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
243642798029974277504297524907239742315334971239752311226445
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
287892563628864271132769327931255042381921230227812235423602
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
226182101420175200762482731283315632841222502244372313129032
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
237912202327268223372196622171244582418021891210682125120479
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230521986121332188932055223206216671695719175244412051422788
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
250452860021071192631955917758176462090019774200062070521998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183711822120940190632106817985175661745521546255972363322575
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145841587517732102112542328625291642565528140251582220625145
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
815888918970998590591349510129919711390134831155912294
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00520353347285978163929184037423
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 693999
 2. Adres, telefony, NIP, regon, konto bankowe
  Wyświetleń: 213960
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 68767
 4. Koszty postępowania
  Wyświetleń: 63272
 5. informacja o konkursach i naborze na stanowiska
  Wyświetleń: 53432
 6. Sędziowie i Asesorzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 51690
 7. Baza orzeczeń
  Wyświetleń: 49260
 8. Dane osobowe
  Wyświetleń: 40538
 9. e-Wokanda
  Wyświetleń: 40415
 10. Informacje dodatkowe
  Wyświetleń: 38507
 11. Sprawy rozpatrywane przez poszczególne wydziały
  Wyświetleń: 38123
 12. Wzory formularzy
  Wyświetleń: 35913
 13. Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta
  Wyświetleń: 34626
 14. Wkrótce na wokandzie
  Wyświetleń: 32072
 15. Sprawy rozpoznane
  Wyświetleń: 31410
 16. Wpis w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 28630
 17. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 26974
 18. Właściwość WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 26633
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 25922
 20. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 25028
 21. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 23808
 22. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 23076
 23. Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 20260
 24. Lista adwokatów i aplikantów adwokackich
  Wyświetleń: 18518
 25. Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 18480
 26. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 17964
 27. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 17419
 28. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 16411
 29. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 15509
 30. Biblioteka Sądu
  Wyświetleń: 15214
 31. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 15196
 32. Informacja
  Wyświetleń: 14936
 33. Skargi
  Wyświetleń: 14798
 34. Stan spraw na koniec miesiąca
  Wyświetleń: 14780
 35. Komunikaty prasowe i ogłoszenia
  Wyświetleń: 14616
 36. Akty prawne
  Wyświetleń: 14589
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14558
 38. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 14526
 39. Majątek
  Wyświetleń: 14513
 40. Postępowania mediacyjne
  Wyświetleń: 14357
 41. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 14304
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14208
 43. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 14138
 44. Pytania z konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 13886
 45. Wnioski o wszczęcie postępowania
  Wyświetleń: 13587
 46. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 13494
 47. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13490
 48. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 12904
 49. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  Wyświetleń: 12864
 50. Archiwa
  Wyświetleń: 12837
 51. Lista radców prawnych i aplikantów radcowskich
  Wyświetleń: 12691
 52. Informacja o sprawach
  Wyświetleń: 12657
 53. Przyjmowanie pism
  Wyświetleń: 12388
 54. Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
  Wyświetleń: 11699
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11603
 56. Stan spraw na koniec roku poprzedniego
  Wyświetleń: 11468
 57. Zwolnienie od kosztów sądowych
  Wyświetleń: 10964
 58. Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu
  Wyświetleń: 10804
 59. Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
  Wyświetleń: 10762
 60. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10713
 61. Konkurs na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 10423
 62. Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 10377
 63. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 9560
 64. Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online
  Wyświetleń: 8586
 65. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych - stan prawny do 14 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 7240
 66. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 6447
 67. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 6236
 68. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6148
 69. Sprawy o wymierzenie grzywien
  Wyświetleń: 6027
 70. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5857
 71. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 5673
 72. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 5556
 73. Wniosek
  Wyświetleń: 5480
 74. Pełnomocnicy
  Wyświetleń: 5359
 75. RODO
  Wyświetleń: 5283
 76. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 5137
 77. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 4880
 78. Majątek
  Wyświetleń: 4754
 79. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 4101
 80. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 3839
 81. Koszty zastępstwa procesowego
  Wyświetleń: 3790
 82. Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
  Wyświetleń: 3607
 83. Komunikat o wyroku w sprawie uchwalenia zmiany ''Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa''
  Wyświetleń: 3598
 84. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
  Wyświetleń: 3479
 85. Informacja o powołaniach sędziów, asesorów i referendarzy WSA w Krakowie
  Wyświetleń: 3454
 86. Komunikat dot. transportu konnego do Morskiego Oka
  Wyświetleń: 3395
 87. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 3332
 88. Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
  Wyświetleń: 3148
 89. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 3139
 90. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 3131
 91. Streszczenie – podstawowe motywy rozstrzygnięcia
  Wyświetleń: 3115
 92. Sprostowanie do publikacji dotyczącej wyroku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa"
  Wyświetleń: 3108
 93. Komunikat o wyroku w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  Wyświetleń: 2938
 94. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Referendarza Sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy
  Wyświetleń: 2922
 95. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2792
 96. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2749
 97. Sprawozdania finansowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 2663
 98. Informacje z otwarcia ofert - ochrona osób i mienia
  Wyświetleń: 2509
 99. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
  Wyświetleń: 2454
 100. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2442
 101. Oświadczenia złożone na podstawie art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Wyświetleń: 2369
 102. Lista kandydatów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w ramach konkursu na stanowisko referenta stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
  Wyświetleń: 2213
 103. Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
  Wyświetleń: 2195
 104. Sprawozdania finansowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 1959
 105. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 1079
 106. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 895
 107. Zarządzenie nr 16 Prezesa WSA w Krakowie z dnia 13 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 809
 108. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/3/21 - monitorowanie systemów sygnalizacji pożarowej - zakończone
  Wyświetleń: 803
 109. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 792
 110. Komunikat w sprawie o sygn. III SA/Kr 1217/19
  Wyświetleń: 777
 111. Sprawozdania finansowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 737
 112. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/2/21 - usługi branży elektrycznej - zakończone
  Wyświetleń: 702
 113. Zestawienie spraw załatwionych na posiedzeniach niejawnych za okres od 16 do 20 marca 2020 r
  Wyświetleń: 699
 114. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/5/21 - Konserwacje urządzeń dźwigowych - zakończone
  Wyświetleń: 676
 115. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/4/21 - serwis eksploatacyjny systemu grzewczego, klimatyzacji, wentylacji i centralnego ogrzewania - zakończone
  Wyświetleń: 636
 116. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/17/21 - całoroczna usługa sprzątania - zakończone
  Wyświetleń: 603
 117. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/6/21 - Wykonanie 5 letniej okresowej kontroli w zakresie badania stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej - zakończone
  Wyświetleń: 584
 118. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/15/21 - Wymiana podłóg w 5 pomieszczeniach budynku WSA w Krakowie - zakończone
  Wyświetleń: 574
 119. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2020 roku
  Wyświetleń: 566
 120. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/11/21 - Remont dachu wokół „świetlika” - zakończone
  Wyświetleń: 565
 121. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/7/21 - Konserwacyjne prace kamieniarskie wokół budynków WSA w Krakowie - zakończone
  Wyświetleń: 562
 122. Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/8/21 - Usługa pielęgnacji terenów zielonych wokół budynków WSA w Krakowie - unieważnione
  Wyświetleń: 548
 123. Kalendarz wizyt
  Wyświetleń: 545
 124. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2019 roku
  Wyświetleń: 423
 125. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2013 roku
  Wyświetleń: 417
 126. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2018 roku
  Wyświetleń: 415
 127. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2017 roku
  Wyświetleń: 404
 128. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2016 roku
  Wyświetleń: 401
 129. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2011 roku
  Wyświetleń: 398
 130. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2012 roku
  Wyświetleń: 397
 131. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2006 roku
  Wyświetleń: 395
 132. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2015 roku
  Wyświetleń: 392
 133. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2014 roku
  Wyświetleń: 387
 134. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2007 roku
  Wyświetleń: 366
 135. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2009 roku
  Wyświetleń: 352
 136. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2008 roku
  Wyświetleń: 348
 137. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2004 roku
  Wyświetleń: 338
 138. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2010 roku
  Wyświetleń: 335
 139. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2005 roku
  Wyświetleń: 332
 140. Regulamin wewnętrznego urzędowania WSA
  Wyświetleń: 318
 141. Informacja o działalności Sądu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia - ETR (easy to read)
  Wyświetleń: 83
 142. Informacja roczna o działalności WSA w Krakowie w 2021 roku
  Wyświetleń: 7
Wersja XML